Onafhankelijke Geschillencommissie

Complementaire Gezondheidszorg

Welkom bij de Onafhankelijke Geschillencommissie CG

De Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (OG-CG) behandelt geschillen van cliënten tegen zorgaanbieders in de complementaire gezondheidszorg.
U kunt bij zorgaanbieders denken aan psychosociaal therapeuten met therapievormen als integratieve kinder- en jongerentherapie, hypnotherapie, lichaamsgerichte psychotherapie, systeemtherapie, integratieve psychotherapie, gestalttherapie en counselling. Ook kunt u denken aan zorgaanbieders in de sociaal medische sector. Het gaat om behandelvormen als: homeopathie, acupunctuur, shiatsu massage, kinesiologie, mesologie, holistische massage, cranio sacraal therapie, Chinese geneeswijze, Bio-energetische Tandheelkunde, et cetera.

Wanneer u als cliënt uw klacht met de zorgaanbieder hebt besproken en/of met ondersteuning van een klachtenfunctionaris het gesprek hierover met de zorgaanbieder bent aangegaan, maar het heeft uw klacht niet opgelost, dan kunt u uw klacht als geschil, voor een oordeel hierover, indienen bij deze onafhankelijke en door de overheid erkende geschillencommissie.
De onafhankelijke geschillencommissie behandelt uitsluitend geschillen van zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Weten of uw zorgaanbieder is aangesloten?

Aanhangig maken van geschil bij de Onafhankelijke Geschillencommissie CG

Voor zorgaanbieders

- Aansluiten
- Een geschil, wat nu?
- Reglement

Zorgaanbieder

Voor Cliënten

- Klacht indienen
- Procedure klachtbehandeling
- Eerdere uitspraken

Cliënten

Over ons

- Bestuur
- De geschillencommissie
- Contact

Meer over ons