Onafhankelijke Geschillencommissie

Complementaire Gezondheidszorg

LET OP: Nieuwe geschillencommissie per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 neemt de Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (OG-CG) geen klachten meer in behandeling. Vanaf die datum behandelt de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg in Den Haag klachten van cliënten over zorgaanbieders, die zijn aangesloten bij de SCAG. Zie voor informatie over het indienen van een klacht bij deze commissie, de procedure en het geschillenreglement:

Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (pagina gaat live op 1 januari 2023)

Behandeling van klachten, ontvangen vóór 1 januari 2023

Tot en met 31 december 2022 blijft de OG-CG ingediende klachten behandelen. De procedure en het geschillenreglement kunt u vinden op onze website.

Welkom bij de OG-CG

De Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (OG-CG) is een onafhankelijke en door de overheid erkende geschillencommissie. De OG-CG behandelt klachten van cliënten over zorgaanbieders in de complementaire gezondheidszorg die zijn aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

U kunt bij zorgaanbieders denken aan psychosociaal therapeuten met therapievormen als integratieve kinder- en jongerentherapie, hypnotherapie, lichaamsgerichte psychotherapie, systeemtherapie, integratieve psychotherapie, gestalttherapie en counselling. Ook kunt u denken aan zorgaanbieders in de sociaal medische sector. Het gaat dan om behandelvormen zoals homeopathie, acupunctuur, shiatsu massage, kinesiologie, mesologie, holistische massage, cranio sacraal therapie, Chinese geneeswijze, Bio-energetische Tandheelkunde, enzovoorts.

Wanneer u als cliënt uw klacht met de zorgaanbieder hebt besproken en/of met ondersteuning van een klachtenfunctionaris het gesprek hierover bent aangegaan met de zorgaanbieder, maar het heeft uw klacht niet opgelost, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de OG-CG. 

Weten of uw zorgaanbieder is aangesloten?

Aanhangig maken van een geschil bij de OG-CG

Voor zorgaanbieders

- Aansluiten
- Een geschil, wat nu?
- Reglement

Zorgaanbieder

Voor Cliënten

- Klacht indienen
- Procedure klachtbehandeling

Cliënten

Uitspraken

- Recente uitspraken

Uitspraken

Over ons

- Bestuur
- De geschillencommissie
- Contact

Meer over ons