LET OP: Nieuwe geschillencommissie per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 neemt de Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (OG-CG) geen klachten meer in behandeling. Vanaf die datum behandelt de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg in Den Haag klachten van cliënten over zorgaanbieders, die zijn aangesloten bij de SCAG. Zie voor informatie over het indienen van een klacht bij deze commissie, de procedure en het geschillenreglement:

Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (pagina gaat live op 1 januari 2023)

Behandeling van klachten, ontvangen vóór 1 januari 2023

Tot en met 31 december 2022 blijft de OG-CG ingediende klachten behandelen. De procedure en het geschillenreglement kunt u vinden op onze website.

Uw geschil aanhangig maken

Bent u een cliënt en wilt u een geschil aanhangig maken tegen een bij SCAG geregistreerde zorgaanbieder? Dan verzoeken wij u de volgende stappen te doorlopen:

  1. Een account aanmaken door uw gegevens te registeren.
  2. Gegevens over de beklaagde zorgaanbieder door te geven en een beschrijving van het geschil.
  3. Betaling van het klachtgeld van € 52,50.
  • Registratie / Inloggen
  • Geschil melden
  • Betaling
  • Afhandeling geschil
Registratie

Uw contactgegevens

Maak een account aan