Over ons

De Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg

OG-CG

De Stichting Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg is opgericht door de SCAG en Zorgbelang Inclusief en is gespecialiseerd in de behandeling van klachten en geschillen in de complementaire zorg.

Haar onafhankelijke Geschillencommissie-CG is door het ministerie van VWS erkend als Geschilleninstantie en heeft met het bijbehorende geschillenreglement een geschillencommissie ingericht voor het doen van bindende uitspraken.


Bestuur
Bestuur

Bestuur

De Stichting wordt gevormd door deskundigen uit het juridische veld, deskundigen van een patiëntenorganisatie en door mensen uit de verschillende beroepsvelden in de complementaire gezondheidszorg.

De geschillencommissie
De geschillencommissie

De geschillencommissie

De geschillencommissie wordt gevormd door een voorzitter, meester in de rechten, een lid uit het beroepenveld van de complementaire gezondheidszorg en een lid vanuit een cliënten/patiëntenorganisatie. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak. Deze uitspraak is bindend, zowel voor de cliënt als voor de therapeut.

De Stichting Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg behandelt uitsluitend geschillen van cliënten jegens een zorgaanbieder die is aangesloten bij de SCAG.

Eerdere uitspraken